top of page

Jina Zhong

Vicevoorzitter van Stichting IPCF

Docent Chinees, kindercoach en student Pedagogiek.

"Tijdens mijn werk op Chinese scholen en jeugdhulporganisaties heb ik veel Nederlandse Chinese (cross) culturele gezinnen met problemen gezien, die werden veroorzaakt door culturele verschillen, identiteit en gebrek aan ouderlijk gezelschap. Omdat het ouders ontbreekt aan relevant ouderschap en kinderpsychologie, ook een onwetendheid over de Nederlandse cultuur en het Nederlandse beleid en tegelijkertijd gehinderd worden door de taal, kunnen ze niet goed communiceren met hun kinderen."

 

Deze ouders weten ook niet hoe ze hulp moeten zoeken bij opvoedingsproblemen, of schamen zich om anderen over hun ervaringen te vertellen. Na verloop van tijd kunnen hun kinderen psychologische of gedragsproblemen krijgen, die pas te laat door scholen of andere instellingen worden ontdekt, waardoor de beste tijd voor preventie en interventie wordt vertraagd. Het veroorzaakt de kinderen en hun gezinnen veel pijn. Soms leidt het tot ernstige gezinsproblemen, die zelfs het leven van familieleden schade kunnen berokkenen. Het breekt mijn hart elke keer als ik een geval als dit zie, omdat de meeste problemen kunnen worden voorkomen als families zich in een vroeg stadium van deze situaties bewust zijn en de informatie, training en begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Door overplaatsing van baan van hun ouders, zijn een aantal van mijn Chinese studenten naar Nederland gekomen. Kinderen die normaal ontwikkelde in China, kwamen plotseling in een land met een andere taal, konden zich niet normaal en vloeiend uitdrukken op school. Ook hun ouders worstelen voor het leven, ze staan onder druk en hebben niet genoeg tijd om les te geven en ze te begeleiden. Het kan bij deze kinderen leiden tot een minderwaardigheidscomplex zelfs een depressie veroorzaken, wat hun normale ontwikkeling zou kunnen belemmeren.

Zelf heb ik tijdens mijn puberteit warme en krachtige aanmoedigingen en hulp gekregen, dus ik weet wat zulke hulp voor een kind betekent.

 

Ik hoop via onze stichting mijn best te doen om een brug te slaan voor Chinese kinderen en hun gezinnen in Nederland, door kinderen met dezelfde achtergrond te verbinden en hun eigenwaarde en geluk te laten vinden door middel van het organiseren van verschillende lees-, culturele-, sport- en andere activiteiten.

 

Een gevoel van verbondenheid ontwikkelen, maar ook om een rolmodel te vinden in de werkelijkheid en de kracht om vooruit te komen.

 

Voor ouders hoop ik dat zij doormiddel van relevante opvoedingsvaardigheidstrainingen en verschillende hulpinformatie van de Nederlandse overheid hun kinderen kunnen opvoeden met vertrouwen en bekwaamheid.

jina_400.jpeg
bottom of page