top of page

Jinfeng Shen 

Voorzitter van Stichting IPCF

Gediplomeerd kinder- en jeugdpsychotherapeut in Nederland, begeleider gezinseducatie, master klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en master gezinseducatie cum laude aan de Universiteit Leiden.

 

"Ik werkte als universitair docent voordat ik in 2008 naar Nederland kwam. Tijdens het proces van nauwe communicatie met studenten zag ik de belangrijke rol die ouders, school en cultuur spelen in iemands talent en psychologische ontwikkeling. Dit inspireerde mij om iets te doen voor kinderen om hen te helpen geestelijk te groeien en hun volledige potentieel te bereiken. Daarom nam ik een beslissing om kinderpsychologie in Nederland te studeren.

 

Later kreeg ik twee kinderen en werkte ik als gezinsadviseur en psychotherapie voor adolescenten in Nederland. Tijdens mijn eigen opvoeding, ervaringen en werk ontdekte ik dat Chinese kinderen in Nederland opgroeien met unieke uitdagingen. Ze wisselen elke dag tussen Chinese families en Nederlandse scholen en proberen de verwarring veroorzaakt door culturele verschillen te integreren en hun eigen identiteit te vinden.

 

Sommige kinderen kunnen de Chinese cultuur afkeuren vanwege bepaalde vooringenomen berichtgeving over China door de Nederlandse media, expliciete of onzichtbare rassendiscriminatie op school en gebrek aan voldoende emotionele steun thuis. Er vindt een scheiding plaats en de betekenis van zelfbestaan kan tijdens de adolescentie niet worden gevonden, wat leidt tot psychologische of gedragsproblemen. Sommigen slagen er zelfs niet in hun studie voort te zetten.

 

Omdat de Chinese cultuur altijd heeft gepleit voor het zelfstandig oplossen van problemen, is het niet eenvoudig om anderen te vertellen over de problemen waarmee zij en hun kinderen worden geconfronteerd, of om professionele hulp te zoeken.

 

Accepteer geen hulp totdat het probleem complexer en moeilijker op te lossen is, op verzoek van de school of maatschappelijk werker. Door taal- en cultuurverschillen is het echter moeilijk om passende hulp te krijgen. Dit alles hebben Chinese kinderen en hun ouders veel pijn gedaan. En dit was allemaal te voorkomen.

 

Daarom hebben wij Stichting IPCF opgericht, met als doelstelling dat Chinese kinderen in Nederland te begeleiden en te ondersteunen door het organiseren van diverse culturele en sociale activiteiten voor Chinese kinderen en hun ouders, om hun eigen identiteit te vinden in de Chinees-Nederlandse dubbele cultuur en om gezond en krachtig op te groeien. Ondersteun Chinese ouders, laat ze actief deelnemen aan bi-culturele sociale activiteiten, zodat ze hun eigen spirituele verbondenheid en geluk voor zichzelf en hun kinderen in de Nederlandse samenleving vinden.

Gouden Feniks Foto_400.jpg
bottom of page