top of page
kruiwagen.png

Manier van werken

De stichting tracht dit, zonder winstoogmerk, te bereiken door o.a.:

•          Het ontwikkelen, verzorgen en aanbieden van gepast onderwijs en aanverwante educatieve activiteiten aan Chinese personen en gezinnen;

•          Het organiseren en uitvoeren van interculturele activiteiten en -evenementen voor het vergroten van de beleving, de integratie en participatie van Chinezen in Nederland;

•          Het organiseren van uiteenlopende activiteiten en evenementen voor Chinese kinderen om hun betrokkenheid, welzijn en gezondheid te verbeteren;

•          Het oprichten van een actief internetplatform voor informatieverstrekking en -uitwisseling inzake de cultuur, het onderwijs en het gewone leven van Chinese gezinnen en kinderen in Nederland;

•          Het ontwikkelen en organiseren van cursussen, trainingen, methodes en overige activiteiten om de Chinees-Nederlandse vaardigheden van kinderen, ouders e.a. te verbeteren;

•          Het aanbieden van lees- en schrijfvaardigheden aan kinderen, ouders en geïnteresseerden;

•          Het organiseren van voorlees- en schrijfactiviteiten aan belangstellenden;

•          Het organiseren van nader te omschrijven activiteiten en evenementen verband houdend met de beleving, het welzijn en de gezondheid van Chinese ingezetenen in Nederland.

 

De stichting voert bovengenoemde activiteiten, waar mogelijk, uit in samenwerking met lokale partners uit de wijk en stad. Zij vervult daarbij ook een wezenlijke brugfunctie tussen de Chinese gemeenschap en de Nederlandse, tussen maatschappelijke organisaties en bevolkingsgroepen met andere etnische achtergronden in Nederland.

Ons team

Gouden Feniks Foto_400.jpg

Jinfeng Shen 

voorzitter

Jina Zhong

vicevoorzitter

Maandag Show_Shrink_400.png

Yixiu Zhou 

secretaris, penningmeester

jina_400.jpeg
bottom of page